Aby si váš klient prečítal text a dostal na prvý raz potrebné informácie, aby ho nezavrel či nehodil do koša, lebo nevie, o čom sa tam píše a nebaví ho dokola ho čítať, je dôležité dať si urobiť jazykovú úpravu textu, teda dať si ho zredigovať z hľadiska gramatiky, výberu slov a štylistiky.

Napr. aby veta plynula prirodzene, treba upraviť slovosled a aby sa dala okamžite „vylúpnuť“ z textu informácia, treba sa sústrediť na voľbu slov, ktorá je iná podľa toho, kto je váš cieľový adresát, či je to odborník alebo laik.

Korektúra je záverečná kontrola pravopisu, napríklad písania veľkých a malých písmen, čiarok, správneho rozdelenia slov a oprava gramatických chýb.

Tieto postupy uplatňujeme aj pri prekladoch slovenských textov do cudzích jazykov, pretože dobre a presne sformulovaný text či dokument v slovenčine sa dá aj dobre preložiť, pri preklade nevzniknú nedorozumenia a chybné prípadne nezrozumiteľné formulácie. 

 

mam-zaujem-button

Preklady  - Adoralingua s.r.o.
Vydavateľská činnosť - Adoralingua s.r.o.
Dabing, titulky - Adoralingua s.r.o.
Lokalizácia - Adoralingua s.r.o.
Tlmočenie - Adoralingua s.r.o.