Odborné a technické preklady a lokalizácie

 • Wolf GmbH preklady z nemčiny do slovenčiny, češtiny, ruštiny, poľštiny, maďarčiny
 • Víno Dudo preklad do nemčiny a angličtiny
 • Pizza Mizza preklad do angličtiny
 • RCV počítačový program Profesijná a pracovná diagnostika preklad z češtiny do slovenčiny a jazyková úprava textov v slovenčine
 • Wüstenrot
 • Soitron, s.r.o.

Copyediting alebo jazyková, lexikálna a štylistická úprava

 • IQ Design pre Audi − AudiNews
 • QM Slovakia: webová stránka
 • Smiss.sk: webové stránky
 • Pizza Mizza: jedálny lístok v slovenčine
 • Kangen voda: webové stránky
 • .týždeň, W Press: Štefan Hríb: Medzi nebom a peklom; Štefan Hríb: Môj bláznivý život
 • Brožúry pre FBE Bratislava s.r.o.
 • TAKTIK vydavateľstvo: Pracovné zošity Hravá slovenčina 2, 3, 4 a Čítanka pre 4. ročník
 • Ivan Vičar: Bonifác, podivuhodné príbehy lesného škriatka; rozprávková kniha
 • Redigovanie príspevkov v slovenčine a v angličtine na medzinárodnej konferencii Dieťa je dar organizovanej OZ Šanca pre nechcených

Titulkovanie

 • Wolf Česká republika, s.r.o.: prezentačné videofilmy z nemčiny do češtiny
 • JMB Film and TV Production: vytvorenie a nasadenie anglických titulkov k filmu Láska na vlásku 

Redakčné spracovanie vrátane prekladu, redigovania, korektúr  a spracovania sprievodných textov:

Vydavateľstvo Citadella s.r.o., napr.:

 • Elie Wiesel: Noc (La Nuit)
 • Jeffrey Fried a Laurie Parsons: Pravohemisférové deti v ľavohemisférovom svete (Right-Brained Children in a Left-Brained World)
 • Laurent Gounelle: Boh cestuje vždy inkognito (Dieu voyage tojours incognio)
 • Kara Tippetsová: Najťažší pokoj (The Hardest Peace)
 • Rudolf Vrba a Alan Bestic: Nemôžem odpustiť – Utiekol som z Osvienčimu (I Cannot Forgive: Escape from Auschwitz)