Adora Lingua s.r.o.

Hlaváčiková 28, 841 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 43 974 210, DIČ: 2022537825, IČ DPH: SK2022537825

Tel.: + 421 911 282 983
 + 421 908 885 875
E-mail:
 info@adoralingua.sk 
Web: www.adoralingua.sk

Zapísaná vo vložke 50431/B, oddiel Sro, na Okresnom súde Bratislava I.

 
 

Banka: Tatra banka a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK13 1100 0000 0026 2716 2141