Zameriavame sa na celú škálu textov na preklad od odborných a technických dokumentov, napríklad návodov na montáž a obsluhu strojov a strojných zariadení, právnických, ekonomických, marketingových, až po umelecké texty. Okrem klasických dokumentov prekladáme aj prezentácie v powerpointe. Vieme ich aj atraktívne graficky spracovať v programe InDesign.

Preklad je pre nás iba polotovar, s ktorým treba ďalej pracovať, prekladateľ býva natoľko fascinovaný východiskovým jazykom, že každý preklad treba zredigovať, pri odborných a technických dokumentoch je potrebná aj odborná alebo technická revízia a na záver sa po zjednotení terminológie robí korektúra. Takto pristupujeme k všetkým prekladom a vytvárame jazykové verzie, rešpektujúc jazykové zvláštnosti a úzy jednotlivých krajín aj firiem.

Z akých jazykov prekladáme? Zo svetových a európskych jazykov,  ako aj z málo rozšírených jazykov do slovenčiny a naopak. Naši prekladatelia prekladajú do svojho materinského jazyka a redaktori a odborní konzultanti tiež pracujú vo svojom materinskom jazyku.

 

mam-zaujem-button

Redigovanie, korektúry - Adoralingua s.r.o.
Vydavateľská činnosť - Adoralingua s.r.o.
Dabing, titulky - Adoralingua s.r.o.
Lokalizácia - Adoralingua s.r.o.
Tlmočenie - Adoralingua s.r.o.