Lokalizácia je jazyková adaptácia počítačových softvérov a technických softvérov, rôznych aplikácií do počítačov, strojov a strojných zariadení a mobilných aplikácií a dopyt po tomto špecifickom druhu prekladu neustále rastie. 

V čom je tento typ prekladu špecifický? Predovšetkým je obmedzený priestorovo, a tak okrem stručnosti musí byť aj výstižný. Vzhľadom na zrozumiteľnosť sú často potrebné odborné konzultácie s odborníkmi z danej oblasti, na čo využívame našich odborných konzultantov alebo konzultantov, ktorých nám odporučí zákazník.

 

mam-zaujem-button

Preklady  - Adoralingua s.r.o.
Redigovanie, korektúry - Adoralingua s.r.o.
Vydavateľská činnosť - Adoralingua s.r.o.
Dabing, titulky - Adoralingua s.r.o.
Tlmočenie - Adoralingua s.r.o.