Máte firemný prezentačný film alebo videofilm v cudzom jazyku alebo v slovenčine a chcete, aby si ho mohli pozrieť aj vaši klienti doma alebo v zahraničí? V tom prípade potrebujete slovenskú alebo inojazyčnú verziu.

Poradíme Vám, čo je vhodnejšie, či titulky, slepý dabing, teda voice-over alebo dabing podľa toho, na aký účel chcete videofilm použiť.

Materiál Vám odovzdáme hotový na kľúč vo verzii, ktorú si vyberiete s kvalitne spracovanými a nasadenými titulkami alebo slepým dabingom či dabingom alebo komentárom.

Vy nám odovzdáte podklad a my vám odovzdáme kvalitne spracovanú verziu, ktorú si stačí pustiť.

 
Preklady  - Adoralingua s.r.o.
Redigovanie, korektúry - Adoralingua s.r.o.
Vydavateľská činnosť - Adoralingua s.r.o.
Lokalizácia - Adoralingua s.r.o.
Tlmočenie - Adoralingua s.r.o.