Zaujímavosti

Prezentácia spoločnosti Adora Lingua s.r.o.
10.03.2016

Viete, koľko strán stihne preložiť prekladateľ za deň?

Preklad je tvorba a tvoriť znamená rozmýšľať, hľadať, overovať a upravovať. Takže bežná norma je 8 až desať strán za deň. Pri náročných textoch je to niekedy iba 6 strán za deň.

Myslíte strán vo Worde písaných jednoduchým riadkovaním?

To rozhodne nie. Strana na preklad sa ráta na normostrany. Jedna normostrana je 1800 znakov s medzerami alebo 60 úderov na riadok a tridsať riadkov.

Aké preklady treba redigovať?

Úplne všetky, aj odborné a technické, lebo prekladateľ je často „fascinovaný“ cudzím jazykom, nevie sa odpútať, chce byť čo najvernejší a prispôsobuje sa cudziemu jazyku. Čím vernejší preklad, tým horší, teda v cieľovom jazyku nezrozumiteľnejší.

Aký je rozdiel medzi redigovaním a korektúrou?

Pri redigovaní sa robí jazyková, lexikálna a štylistická úprava textu a overuje sa, či je použitá správna terminológia a či sú reálie správne uvedené v cieľovom jazyku, či je text zrozumiteľný pre cieľového prijímateľa na prvé prečítanie. Pri korektúre sa opravujú veľké a malé písmená, čiarky, delenie slov a celkove sa kontroluje a opravuje gramatika.