Našim klientom pomáhame so zabezpečením simultánneho tlmočenia. Pri simultánnom tlmočení tlmočia z kabíny súbežne s rečníkom dvaja tlmočníci, ktorí sa striedajú po 20 minútach. Väčšinou sa tento typ tlmočenia využíva na seminároch a konferenciách.

Súčasťou našej ponuky je aj konzekutívne tlmočenie, keď je tlmočník medzi účastníkmi, robí si poznámky a tlmočí po úsekoch. Konzekutívne tlmočenie sa zväčša využíva na rokovaniach, tlačových konferenciách a pod.

Naši kolegovia sa na tlmočenie vopred pripravujú, buď z dodaných podkladov alebo podľa témy samoštúdiom.

Náš tím tvoria pohotoví, presní, spoľahliví a jazykovo zdatní profesionáli so skúsenosťami z domácich i zahraničných stretnutí, rokovaní, seminárov, kongresov, konferencií, veľtrhov či spoločenských podujatí.

V prípade záujmu dodávame aj technické zariadenie.

 

mam-zaujem-button

Preklady  - Adoralingua s.r.o.
Redigovanie, korektúry - Adoralingua s.r.o.
Vydavateľská činnosť - Adoralingua s.r.o.
Dabing, titulky - Adoralingua s.r.o.
Lokalizácia - Adoralingua s.r.o.